This is an example of a HTML caption with a link.
 

Bakanımızın Mesajı


Untitled Document
Dünyanın küresel bir pazara dönüştüğü, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ülkeler arasındaki sınırların kalktığı ve bilginin gücü tayin ettiği günümüz dünyasında, bilgiyi üreten ve bunu teknolojik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ürüne dönüştüren toplumlar, gelişme ve ilerleme kaydetmişlerdir.

Bilgi ile üretim arasındaki bu ilişkinin, toplumların refah seviyesine olan doğrudan etkisi ülkemizce de oldukça iyi anlaşılmış olup; bu alanda çeşitli stratejiler oluşturulmaktadır. Bu stratejilerin hazırlanmasında ve uygulanmasında Bakanlık olarak dikkat ettiğimiz en önemli husus, bütün paydaşlarımızın görüşlerini ve önerilerini bir pota içerisinde eriterek politika oluşturmaktır. Bu sebeple, gerçekleştirmiş olduğumuz şuralar ve toplantılar politika üretme sürecimizin en önemli araçları niteliğindedir.

Bu kapsamda ilki 1987 yılında ve ikincisi ise 1995 yılında düzenlenmiş olan Sanayi Şurasına yeniden hayat vermek için 2013 yılı içerisinde üçüncüsünün düzenlenmesine karar verilmiştir. III. Sanayi Şura’sı hazırlık çalışmalarında mümkün oldukça geniş bir kitlenin görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Şuraya hazırlık kapsamında gerçekleştirilen komisyon toplantılarına 82’si kamudan, 39’u üniversitelerden ve 65’i Sivil Toplum Kuruluşlarından olmak üzere toplam 186 katılım sağlanmıştır.

Komisyon çalışmaları neticesinde III. Sanayi Şura’sının teması “2023’e 10 Kala - Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Türkiye” olarak belirlenmiştir. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımları ile onurlandırdıkları Şuramız 20-21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanayicilerin katılımları ile gerçekleşen Şura’da, katılımcılar fikirlerini açık bir şekilde ifade etme şansı bulmuştur. Karşıt fikirler ve farklı görüşler sentezlenerek, tüm Şura Üyelerinin üzerinde hemfikir oldukları 440 “Tavsiye Kararı” alınmıştır. Ayrıca, III. Sanayi Şurası kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde çağrılı bildirilere ve teknik oturumlara yer verilmiştir.

III. Sanayi Şurası’nda alınan Tavsiye Kararları Bakanlığımızın politika üretme sürecinde sürekli göz önünde bulunduracağı bir rehber niteliğinde olacaktır. Bu kararlar sayesinde ülkemiz sanayisi, rekabet gücü ve verimliliği yüksek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ürünler üreten, nitelikli işgücüne sahip, topluma ve çevreye duyarlı bir yapıya doğru hızla yol alacaktır.

Gerçekleştirmiş olduğumuz III. Sanayi Şura’sının 2023 hedeflerimize ulaşma noktasında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Fikri IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı