This is an example of a HTML caption with a link.
 

Bildiri Gönderimi


Untitled Document

20-21-22 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşecek "3. Sanayi Şurası"nda sunulmak üzere hazırlayacağınız bildiriler Bilim Kurulu'nca değerlendirilip ilan edilen tarihte duyurulacaktır. Kabul edilen bilimsel bildiriler Sanayi Şurası'nda sunulacaktır.

YAZIM KURALLARI
 1. Bildiri metni tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır şekilde elektronik ortamda gönderilmelidir.
 2. Yazı A4 (210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıklı yazılmalı, kağıdın sağ ve sol yanında 40 mm, üst ve alt yanlarında 52,5 mm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Çizimler (şekiller) ve çizelgelerle (tablolar) birlikte, bildiriler 16sayfadan uzun olmamalıdır.
 4. Metin yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.
 5. Başlık mümkün olduğunca kısa (en çok 100 harf) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. Başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
 6. Bölümler (i) özet, (ii) abstract (ingilizce özet), (iii) ana metin, (iv) semboller, (v) teşekkür (gerekliyse) ve (vi) kaynaklarsırası içinde düzenlenmelidir.
 7. Özet ve Abstract çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve ulaşılan sonuçlan kısaca tanımlamalı ve 100 kelimeyi aşmamalıdır. En az 3 tane Türkçe ve ingilizce anahtar kelime verilmelidir.
 8. Türkçe ve ingilizce Başlık, Özet (Abstract) ve anahtar kelimeler (Keywords) birinci sayfaya sığdırılmalı ve ana metin ikinci sayfadan başlamalıdır.
 9. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmadın
 10. Semboller uluslar arası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
 11. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
 12. Baskı fotoğraf kullanılacaksa bu fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların altına, çizelgelerin (tablo) üstüneyazılmalıdır.
 13. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
 14. Etikkurallargereğince, alıntılartımakiçinde verilmeli ve birreferans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
 15. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmedir.
 16. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
 17. Sanayi Şurası konu başlıkları dahilinde kalmak kaydı ile alt başlıklardan bağımsız bildiriler de sunulabilecektir.