This is an example of a HTML caption with a link.
 

Bilimsel Tebliğler ve Sunumlar


Untitled Document Komisyon 1 – Feyyaz ÜNAL - Prof. Dr. Haluk Soyuer (Bilimsel Sunum)
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği: Yeni Paradigma (Bilimsel Tebliğ)

Komisyon 2 – Dr. Sinan TANDOĞAN- Ayşe BAYRAK (Bilimsel Sunum)
Kamu Ar-Ge Destekleri ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bilimsel Tebliğ)

Komisyon 3 – Ertan DURMUŞOĞLU (Bilimsel Sunum)

Komisyon 4 – Prof. Dr. Osman İPEK - Doç. Dr. Tuncay AYDOĞAN (Bilimsel Sunum)
Teknoloji Fakülteleri İşyeri Eğitimi Modelinin Sanayimize Katkıları (Bilimsel Tebliğ)

Komisyon 5 – Ziya Burhanettin GÜVENÇ (Bilimsel Sunum)

Komisyon 6 – Prof. Dr. Murat YÜLEK (Bilimsel Sunum)
Kalkınma Tartışmalarında Japon Modelinin Yükselişi, Düşüşü ve Tekrar Yükselişi (Bilimsel Tebliğ)

Bilimsel Tebliğler