This is an example of a HTML caption with a link.
 

Bilimsel Tebliğ Programı


1. GÜN – 20 KASIM 2013
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  14.00-15:30
1 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİM-AR-GE ve İNOVASYON OTURUMU-1
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ulvi ŞEKER
 • Bilgi Ekonomisi – Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu – Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli
  Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN
 • Teknolojik İnovasyon Güdümlü ABD Ekonomisindeki Teknoparkların Ülke Kalkınmasındaki Rolü
  Yahya Özdemir
 • Türkiye’de Mikroelektronik Sektörü Neredeyiz – Neler yapılabilir?
  Prof. Dr. Günhan Dündar, Yrd. Doç.Dr. Devrim Yılmaz Aksın, Selçuk Talay, Dr. Faik Başkaya, Doç.Dr.Müştak Yalçın, Şeyda Aygın,Ass. Prof.Murat Eskiyerli
15:30-16:00 ÇAY - KAHVE ARASI
16:00-18:00
2 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİM-AR-GE ve İNOVASYON OTURUMU-2
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr.İbrahim KILIÇASLAN
 • Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri
  Evrim Özgül, İffet İyigün Meydanlı
 • Üniversite Sanayi İşbirliği’nin Etkin Arayüzü Olarak Konya Teknokent
  Prof. Dr. Bayram Sade, Yeliz Erenler, H. Ufuk Korkmaz, Öznur Mermer
 • Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Kurumsallaşması
  Prof. Dr. Recep KÖK , Yrd. Doç. Dr. Özgür UYSAL
 • Teknogirişimcilik ve Konya Teknokent
  Prof. Dr. Mahmut Tekin, H. Ufuk Korkmaz
 • AZƏRBAYCANDA UNİVERSİTET – İŞ DÜNYASI ƏLAQƏLƏRİNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ
  Doç.Dr. Şahin Durmaz, Doç.Dr. Isa Qasımov
20.00-22:00 GALA YEMEĞİ
2. GÜN – 21 KASIM 2013
10:00-12:00
3– KAMU DESTEKLERİ, ETKİLERİ, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ OTURUMU
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Serdar YÜCESU
 • Ordu Ar-Ge Harcamalarının Ordunun Milli Gelirden Aldığı Paya Oranının Savunma Sanayi Patentlerine Etkileri
  Prof. Dr. Recep KÖK ,Yrd. Doç. Dr. Özgür UYSAL
 • İkinci El Makina İthalatının Yerli Makina İmalat Sektörüne Etkileri
  Mustafa Nail Türker
 • Küresel rekabet gücü; Türkiye için eklektik bir model önerisi
  Yrd. Doç Dr. Muhittin Adıgüzel
 • Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle Fonlaması Distributed Venture Capital Financing:Crowd-Funding
  Ass. Prof. Mustafa Ergen, Jason Lau, Kuntay Bilginoglu
 • Vergi İndirimlerinin Özel Sektör Ar-Ge Stratejisi’ndeki Rolü
  İrem Güçeri, Melih Ahmet Karaman
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-15:00
4 - SANAYİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. İhsan KORKUT
 • Kalkınma Temelli Kamu Alımı Politikaları: Politika Deneyimleri ve Literatürden Seçilmiş Örnekler
  Prof. Dr. Murat Yülek, Murad Tiryakioğlu
 • Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon'un Kısıtları ve Olası Uygulamaları
  Pınar KAYA, Alparslan KULOĞLU
 • İnşaat Sektörü Yapı Malzemeleri Üretim Süreçlerinin Kullanım Alanlarına Göre İyileştirilmesi, Enerji ve Çevre Boyutu
  Prof. Dr. Fatma Suna Balcı,Elif Gökçay Bilici
 • Sürdürülebilir Üretim için Toplam Verimli Bakım
  Oktay PEHLEVAN, Sercan HATİPOĞLU
 • Karayolu Ulaşımında Enerji Verimliliği ve Enerji Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
  Aslan GÜR
15:00-15:30 ÇAY- KAHVE ARASI
15:30-17:30
5 - SANAYİDE İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM OTURUMU
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr.Yasin KİŞİOĞLU
 • Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programları
  Doç. Dr. Sema PALAMUTCU, Nedim DOĞAN
 • İleri Teknolojilerde Üniversite Sanayi İşbirliği ve Kurumsal Ar-Ge Merkezlerinin Yönetişimi
  Dr. Volkan ÖZGÜZ, Prof. Dr. Hasan MANDAL
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Kurumsallaştırılması Noktasında Bir Model Önerisi Olarak Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Örneği
  Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR, Selahattin ALAN, Eyüb CANLI
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları ve Niğde Üniversitesi Sanayi İşbirliği Mekanizmaları
  Yrd. Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN
 • Stratejik Yönetim Alanının Tarihsel Gelişimine Bir Bakış
  Serdar YAVUZ
3. GÜN – 22 KASIM 2013

10:00-12:00

6 - SANAYİ YATIRIM BÖLGELERİ VE KÜMELENME OTURUMU
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Fatma SAÇLI
 • Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinin Eko Endüstriyel Parklara Dönüşümü
  Eyüp GÜDER
 • Kümelenmelerin Sürekliliğine Dönük Öneriler
  Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Halil ARIÇ
 • Doğu Marmara Bölge Planında Öncü Sektörlerin Tespiti
  Hale GÜLBAZ, Cem BAYRAK, Candan Umut ÖZDEN, Fatma AVŞAR, Hüseyin Özgür ÜNSAL
 • Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Şirketlerinin Yenilikçiliğe Bakışı
  Prof. Dr. Yusuf ZEREN, Yrd. Doç.Dr. Mehmet MİMAN, Yrd. Doç.Dr. Fikri EGE, Osman ÜNEL, Volkan Kadir GÜNGÖR

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:30

7 - SANAYİ POLİTİKALARI VE ULUSLARARASI REKABET OTURUMU
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Cevahir UZKURT
 • Uluslararası Rekabet Gücü Politikaları
  Deniz POLAT
 • Uluslararası Rekabette ArGe ve Inovasyon Faktörü
  Ümit ÇORBACIOĞLU, Betül KALAY, Alparslan KULOĞLU
 • 2023 hedefinde Kamu Üniversitelerinin Yapısal Değişimi
  İ. Ethem KARAAĞAÇLIOĞLU, Mehmet S. ÇELİK
 • Milli Yenilik Sistemindeki Kayıp Halka Hakkında
  Dr.Tarık ÖZKUL, Dr. Halit KAPLAN
 • Türkiye'de Teknonomi
  Burak YÜKSEL
14:30-15:00 ÇAY - KAHVE ARASI

15:00-16:30

8- ÖZEL TEKNİK OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Necip CAMUŞCU
 • Konsantre Edici Parabol Sistemlerle Ekonomik Olarak Soğutma, Buhar ve Elektrik Üretimi
  Ahmet LOKURLU, Christian GUNKEL, Deniz LOKURLU
 • Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretim
  Doç. Dr. Leyla Özdemir, Zehra Gök Metin
 • Delikli Nano CaCO3 Üretimi
  Ass. Prof. Dr. Ekrem Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kılıç Özdemir
 • Çimento Sektöründe Atık Isı Geri Kazanımı Sistemleri Kullanımı
  Mehmet Edip ALPAN
 • Savunma Sanayiinde Ar-Ge
  Dr. Yiğit Koray GENÇ
16:30-17:30 ŞURA KARARLARININ AÇIKLANMASI (*)

(*) Şura Kararları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından kamuoyuna duyurulacaktır